Investeringsprocess &
Modell

Vårt fokus är tidiga Life Science bolag. Vi söker:     

 • Nordiskt bolag inom Life Science
 • Professionell lojal organisation som söker smart kapital och ytterligare kompetens
 • Klart definierat behov (av produkt eller tjänst)
 • Skalbart
 • Patent/certifiering klart eller nära förestående
 • Möjlig exit < 5 år
 • Tydlig affärsmodell
 • Stark innovationshöjd
 • Betalande kunder
  (alternativt testande kunder)
 • B2B
 • Värdering av bolag < 100 MSEK
 • Önskat kapital 3-30 MSEK

Life Science Invest har en investeringskommitté som strukturerat utvärderar potentiella bolag för eventuella investeringar. Det vi främst tittar på i denna fas är:

N
Behov av tjänsten/produkten
N
Lösningen, dvs. kundnyttan
N
Marknad och potential (kunskap om marknade, Go-to-market strategi osv)
N
Unikitet - konkurrenter, positionering IP/Patent/teknik
N
Affärsmodell - säljcykel, pris, partnerns/distributörer osv
N
Organisation / Team - kompetensförsörjning
N
Erbjudandet - tydlighet
N
Värdering
N
Handlingsplan - är planen realistisk med sökt kapital
N
Exit - planer/strategi
N
Övergripande bedömning - gå vidare eller inte