Portföljerbjudande LSI Gamma

LSI Gamma har glädjen av att erbjuda sina portföljbolag en Workshop och genomlysning med hjälp av delägarna – Scientific Solutions och Reveal

Varje bolag som LSI Gamma gå in och investerar i erbjuds en halvdags workshop för bättre bolagsutveckling.

Workshopen syftar till att utforska några av de vanligaste problem och utmaningar som start-ups står inför och att identifiera möjliga alternativa vägar framåt. Vi kommer fokusera på det som känns mest relevant för er men dagen innebär ofta en genomgång av något eller några av följande områden:

  • Vision
  • Mission
  • Affärsmodell
  • Product/Market fit
  • Finansiering
  • Organisation
  • Real World Evidence

Inför mötet enas vi om fokus för varje bolag och bolaget får ta fram material som blir relevant attutgå från. Workshopen genomförs under en halvdag med de personer som bedöms vara relevanta för frågeställningarna men ofta med ledningsgrupp och/eller grundare.

Scientific Solutions är ett konsultbolag inom Life Science med fokus på naturvetenskapliga roller inom Medical, Regulatory, Quality och Compliance.
Reveal är ett statistikföretag som hjälper läkemedelsbolag att analysera, visualisera och presentera komplexa data samt genomföra Real World Evidence projekt.