Investeringar – LSI Beta

Här finner du korta presentationer av de bolag som LSI Beta investerat i.
Nyheter kring bolagen finner du under Aktuellt.

Mindmore har i samspel med kliniker och med fokus på evidens skapat ett digitalt verktyg för kognitiv testning som sparar tid och resurser för vårdgivare. Resultatet är en bred och djup kognitiv profil med objektiva mätvärden som underlättar i flera vårdsteg.

Abarceo Pharma, ett bolag i pre-klinisk fas som utvecklar en plattform för behandling av mitrokondiska sjukdomar med initialt fokus på typ-2 diabetes (T2D).

Läs mer på hemsidan

Iscaffpharma’s mission is to establish the scaffold technology as gold standard for cancer drug development and develop own successful treatments for aggressive cancer. We use a new technology with human and 3D printed scaffolds that mimic true human environment resulting in increased success rate in clinical development of cancer drugs.

Läs mer på hemsidan

Suturion is bringing a new gold standard to the market for abdominal wall closure and an easier and improved way of working. Suture-TOOL has been developed for swift and standardized abdominal wall closure. The technology is developed from a clinical need and experience and have research-based evidence with proof of concept in various pre-clinical models.

Vår första investering blev det fantastiska bolaget Oncodia.

Oncodia är ett företag som arbetar inom diagnostik och precisionsmedicin inom cancer.

Läs mer på hemsidan

Vitala är en medicinsk träningsapp som hjälper dig träna på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.

Läs mer på hemsidan

Migränhjälpen erbjuder en digital specialistklinik för patienter med svår huvudvärk och migrän. Vilket möjliggör diagnostik, behandling och uppföljning av erfarna neurologer.