Om LSI Epsilon

Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför går nu 23 erfarna entreprenörer ihop och bildar LSI Epsilon som investerar smart kapital i tidig fas. Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk.

LSI Epsilon ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag under 2024.  

 

Ann-Charlotte Beckman

Magnus Klaesson

Kristofer Klerfalk