Om Scale Up LSI (Delta)

Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför går nu 40 erfarna entreprenörer ihop och bildar Scale Up Life Science Invest som investerar smart kapital i tidig fas. Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk.

ScaleUp ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag under 2023.  

 

Ann-Charlotte Beckman

Magnus Klaesson

Kristofer Klerfalk