Investeringar – Scale Up (LSI Delta)

MyCural Therapeutics are developing cancer therapies for patients with aggressive high-risk tumors.

Epigenica utvecklar en multiplexerings-teknik för epigenetisk screening för att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna studera epigenetik.

Resitu Medical utvecklar instrument för säker borttagning av misstänkta bröstcancertumörer utan öppen kirurgi. Denna revolutionerande teknologi har potentialen att skapa ett paradigmskifte inom bröstcancervården.

Suturion har utvecklat ett verktyg för snabb och standardiserad stängning av bukväggen. Tekniken är utvecklad utifrån ett kliniskt behov och erfarenhet med proof of concept i olika prekliniska modeller.

Medicinteknikbolaget Inossia fokuserar på behandling av osteoporotiska ryggradsfrakturer samt degenererade diskar. Den patenterade produkten Inossia Cement Softener gör dagens bencement mjukare och kan därmed erbjuda en förbättrad behandling av dessa två sjukdomar.

In 2019 Acorai was founded and set out to develop the first scalable and non-invasive intracardiac pressure monitor in the world.

Acorai believe that it has the potential to dramatically improve the health outcome for more than 60 million people suffering from heart failure around the world.

Oxlantic Medical utvecklar en wearable kapnograf för enklare andningsövervakningen i sjukvården och i hemmet.