Om LSI Alpha

Det första LSI-bolaget, LSI Alpha, startades 2021 av Life Science Invest då vi såg att många fler än vi var intresserade av investeringar inom Life Science.

I LSI Alpha satte vi grunderna till den unika urvals- och utvärderingsprocess som är en grundsten i alla LSI-bolagen.

LSI Alpha har idag drygt 20 delägare och en investeringskommitté som består av 13 personer.

LSI Alpha har investerat i totalt 7 bolag och du kan läsa mer om den under våra investeringar.

Vill du kontakta oss se uppgifter här.

Ann-Charlotte Beckman

Magnus Klaesson