Investeringar – LSI Alpha

Här finner du korta presentationer av de bolag som LSI Alpha investerat i.
Nyheter kring bolagen finner du under Aktuellt.

Mindmore har i samspel med kliniker och med fokus på evidens skapat ett digitalt verktyg för kognitiv testning som sparar tid och resurser för vårdgivare. Resultatet är en bred och djup kognitiv profil med objektiva mätvärden som underlättar i flera vårdsteg.

Health Integrator erbjuder en digital hälsoplattform för att avlasta sjukvårdssystemet. Först ut är Region Stockholm som använder den digitala hälsoplattformen i ett 5-årigt program för att förebygga diabetes typ 2. Region Stockholm uppskattar att tjänsten har en en besparingspotential på 1,4 miljarder kronor per år och om satsningen når nationell nivå kommer hälso- och sjukvården eventuellt kunna spara flera miljarder på den preventiva satsning som programmet erbjuder.

Worldish erbjuder Helen –  en digital e-hälsolösning för för att överbrygga språkbarriärer, vilket stödjer både vårdpersonal och patienter globalt. Helen används för närvarande inom flera fält i Sverige och kan anpassas till alla mänskliga interaktionstjänster.

Medituner erbjuder appen Asthmatuner, som möjliggör egenvård av astma. AsthmaTuner är CE märkt och uppfyller högt ställda krav på kvalite och särkehet. Kliniska studier visar att AsthmaTuner förbättrar astmakontroll och minskar kostnader för sjukvården.
Kunderna är sjukhus och vårdkliniker, men även digitala vårdgivare.

Zymego hjälper sjukvården att nå full kapacitet – genom automatisering.

  • Fyller tomma tider
  • Optimerar bokningsprocesser
  • Minskar administration

Eatit erbjuder en digital tjänst för överviktiga personer med hjälp av dietister som gör det enkelt att fatta hälsosamma beslut genom att kombinera beteendevetenskap, nutrition, smart teknik och professionella människor.

Migränhjälpen erbjuder en digital specialistklinik för patienter med svår huvudvärk och migrän. Vilket möjliggör diagnostik, behandling och uppföljning av erfarna neurologer.