Sveriges största affärsängelnätverk inom Life Science tar in ytterligare kapital för att stödja forskningsbolag

Pressmeddelande februari 2024

Life Science Invests femte saminvesteringsbolag, LSI Epsilon, tar in 17 mSEK av 25 affärsänglar med bred kompetens inom life science. Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk.

“Det är fantastiskt inspirerande och meningsfullt att tillsammans kunna hjälpa forskningsbolag i tidig fas med smart kapital. Vår strategiska process innebär att vi hittar de bästa bolagen som matchar vårt nätverk i form av kompetens och nätverk. Majoriteten av oss änglar är erfarna entreprenörer inom läkemedel och medtech med flertalet exits bakom oss som nu får tillfälle att ge tillbaka till ekosystemet” berättar entreprenören och VD Kristofer Klerfalk 

”Vi har under de senaste åren samlat drygt 100 affärsänglar under konceptet Life Science Invest och tillsammans investerat 54 mSEK i 27 bolag. Konceptet och metodiken vi byggt upp är unikt och väldigt uppskattat. Nyckeln är tillsammans och att vi har lyckats engagera kvinnliga änglar vilket ökar mångfalden. Det har även visats sig i att av våra investeringar har 32% kvinnliga grundare vilket kan jämföras med att 1% av kapitalet generellt går till kvinnliga grundare,” säger entreprenören och styrelseordförande Ann-Charlotte Beckman

Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför har intresset ökat kring att saminvestera under strukturerade processer. Utöver erfarenhet av att bygga bolag inom området så har vi nisch-kompetenser med spetskunskap i världsklass, säger bolagets VD”, berättar Kristofer. 

Om Life Science Invest

Har hittills investerat 41 msk + 13 msk i direktinvestering i 27st Life Science-bolag varav 32% har kvinnliga grundare och 25% har kvinnliga VD, 30% av änglarna är kvinnor.

Exempel på portföljbolag är; Acorai, Inossia, CYTO 365 och MyCural Therapeutics. 

LSI Epsilon ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag under det kommande året. LSI Epsilons delägare hittar du på https://lifescienceinvest.se/lsi-epsilon/anglar/Kontaktperson: Kristofer Klerfalk, VD, LSI Epsilon, +46 703 706 66 62, kristofer@lifescienceinvesti.se,
https://lifescienceinvest.se/

Har du läst dessa artiklar?

LSI Epsilon investerar i Atley Solutions.

LSI Epsilon investerar i Atley Solutions.

Hej Atley Solutions! ✨ Det är med stor glädje vi kan presentera LSI Epsilons första investering. Atley Solutions är ett ledande bolag inom Targeted Radionuclide Therapy (TRT): en ny och banbrytande metod för att behandla spridd cancer med målsökande radioaktiva läkemedel. Vi ser fram emot samarbete med Milton Lönnroth, Björn Eriksson, Fredrik Sjövall, Erik Stromqvist och resten av teamet. Kul också att fördjupa samarbetet med Chalmers Ventures och Jonas Bergman.

läs mer
Scale Up LSI investerar i LantRNA

Scale Up LSI investerar i LantRNA

Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests åttonde investering. Med hjälp avc LantRNAs fluorescerande – ”självlysande” – basanaloger i RNA kan forskare i akademi och läkemedelsindustri studera t.ex. mRNAs upptag i enskilda celler och även dess förmåga att i cellen bilda protein, vilket leder till bättre, effektivare och säkrare processer för vaccin.

läs mer
Scale Up LSI investerar i Suturion

Scale Up LSI investerar i Suturion

Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests sjunde investering. Suturion har utvecklat ett verktyg för snabb och standardiserad stängning av bukväggen. Tekniken är utvecklad utifrån ett kliniskt behov och erfarenhet med proof of concept i olika...

läs mer
Breakit berättar om Vitalas framfart i USA

Breakit berättar om Vitalas framfart i USA

"De ska göra det nästan omöjliga i USA:s ökänt krångliga sjukvårdssystem – en win-win-win. Redan nu har oväntade dörrar öppnats för Umeå-syskonens startup som digitaliserar motion på recept. Med fast mark under fötterna i Texas (genom en prestigefylld accelerator) tar...

läs mer
KTH och Region Stockholm forskar för en jämlik astmavård

KTH och Region Stockholm forskar för en jämlik astmavård

Genom AsthmaTuner kan patienterna på egen hand sköta sin astmavård genom en hemspirometer och en app i sin mobiltelefon. Trådlös lungfunktionsmätare Tillsammans med en forskargrupp på Karolinska universitetssjukhuset har Björn Nordlund utvecklat en produkt som består...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Resitu Medical

Scale Up LSI investerar i Resitu Medical

Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests sjätte investering. Resitu utvecklar instrument för säker borttagning av misstänkta bröstcancertumörer utan öppen kirurgi. Denna revolutionerande teknologi har potentialen att skapa ett paradigmskifte...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Epigenica

Scale Up LSI investerar i Epigenica

Det är med glädje vi presenterar vår investering i Epigenica. Epigenica utvecklar en multiplexerings-teknik för epigenetisk screening för att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna studera epigenetik. Detta är oerhört värdefullt då vi behöver bättre förståelse för...

läs mer
Scale Up LSI investerar i MyCural Therapeutics

Scale Up LSI investerar i MyCural Therapeutics

We are excited to announce our investment into MyCural Therapeutics, a disruptive cancer therapy company, and welcome Alina Castell and her strong team to our portfolio family. We are also super excited to syndicate with Länsförsäkringar, Uppsala universitet Invest...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Oxlantic Medical

Scale Up LSI investerar i Oxlantic Medical

Oxlantic Medical är Scale Ups LSI:s tredje investering. Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests tredje investering. Vi ser fram emot samarbetet Joakim Östblom och Anders Eckerbom m team. Joakim, berätta! Vad är det ni...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Acorai

Scale Up LSI investerar i Acorai

Acorai är Scale Ups LSI:s andra investering. Det är med glädje vi kan presentera vår andra investering. Medtechbolaget Acorai utvecklar den första skalbara och icke-invasiva intrakardiella tryckmätaren i världen. Acorai har öppnat möjligheten att dramatiskt...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Inossia

Scale Up LSI investerar i Inossia

Medicinteknikbolaget är Scale Ups LSI:s första investering. Det är med glädje vi kan presentera vår första investering. Medicinteknikbolaget Inossia fokuserar på behandling av osteoporotiska ryggradsfrakturer samt degenererade diskar. Den patenterade produkten...

läs mer