LSI Epsilon investerar i Atley Solutions.

Hej Atley Solutions! ✨ Det är med stor glädje vi kan presentera LSI Epsilons första investering. Atley Solutions är ett ledande bolag inom Targeted Radionuclide Therapy (TRT): en ny och banbrytande metod för att behandla spridd cancer med målsökande radioaktiva...

Scale Up LSI investerar i LantRNA

Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests åttonde investering. Med hjälp av LantRNAs fluorescerande – ”självlysande” – basanaloger i RNA kan forskare i akademi och läkemedelsindustri studera t.ex. mRNAs upptag i enskilda celler och även...

Scale Up LSI investerar i Suturion

Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests sjunde investering. Suturion har utvecklat ett verktyg för snabb och standardiserad stängning av bukväggen. Tekniken är utvecklad utifrån ett kliniskt behov och erfarenhet med proof of concept i olika...

Breakit berättar om Vitalas framfart i USA

”De ska göra det nästan omöjliga i USA:s ökänt krångliga sjukvårdssystem – en win-win-win. Redan nu har oväntade dörrar öppnats för Umeå-syskonens startup som digitaliserar motion på recept. Med fast mark under fötterna i Texas (genom en prestigefylld...