Atley Solutions

Atley Solutions är ett ledande bolag inom Targeted Radionuclide Therapy (TRT): en ny och banbrytande metod för att behandla spridd cancer med målsökande radioaktiva läkemedel. https://atley.com

LantRNA

LanteRNA utvecklar banbrytande RNA-teknologier som revolutionerar precisionsmedicin.

Suturion

Suturion har utvecklat ett verktyg för snabb och standardiserad stängning av bukväggen. Tekniken är utvecklad utifrån ett kliniskt behov och erfarenhet med proof of concept i olika prekliniska modeller.

Recitu Medical

Resitu Medical utvecklar instrument för säker borttagning av misstänkta bröstcancertumörer utan öppen kirurgi. Denna revolutionerande teknologi har potentialen att skapa ett paradigmskifte inom bröstcancervården.

Epigenica

Epigenica utvecklar en multiplexerings-teknik för epigenetisk screening för att snabbare och mer kostnadseffektivt kunna studera epigenetik.