Christina Flint Celsing

Arbetar till vardags med ekonomisk rådgivning/uppföljning till företagsledda FÅAB och enskilda näringsidkare, samt är delägare i Feima AB som guidar StartUps och innovationsbolag till rätt finansiering. Kan analysera en balansräkning. Älskar när jag lyckas lotsa till framgång!
Filosofie Magister i Biologi och Geovetenskap
Egenföretagare i 20 år.

Änglar från våra bolag