Ulf Landegren

Ulf Landegren är utbildad läkare och professor i Molekylärmedicin vid Uppsala Universitet. Han är medlem i Kungl. Vetenskapsakademien och hans forskning är inriktad på att utveckla tekniker för analys av DNA och proteiner. Uppfinningar från hans lab har kommersialiserats av ett antal företag, med totalt några hundra anställda, som grundats av Landegren och hans tidigare studenter.

Änglar från våra bolag