Oscar Ortfeldt

Oscar Ortfeldt har examen från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat med trading i flera olika branscher. Sedan 2009 äger och driver han läkemedelsföretaget CD Pharma Group med kontor i 4 länder och distribution i 20-talet länder. Fritiden ägnas åt motorsport i alla dess varianter.

Änglar från våra bolag