Karin Andersson

Karin började sin karriär på Swedish Match som marknadschef och exportchef och efter 10 år inom världskända konsumentprodukter blev Karin marknadsdirektör för ett öron implantat företag, Entific – en spin-off från Nobel Biocare – som efter en period av intensiv fokusering på sälj- och marknadsföring framgångsrikt såldes till Cochlear. Flera andra start-ups och tillväxtbolag inom medicinteknik följde med fokus på diagnostik, kirurgi, eHealth och CRO.
Genom GlobalEyes Consulting hjälper Karin idag start-up bolag att finna sin internationella strategi och sina marknader. Erfarenhet av exits, inklusive börsnoteringar och av styrelsearbete. Är utbildad marknadsekonom. Ängel investerare. Bor i Frankrike.

Änglar från våra bolag