Björn Mattsson

Verkställande partner på Avelil AB. Född i Finland, dubbelt medborgarskap, finskt och svenskt. Lång internationell chefskarriär inom mjukvaruindustrin. Aktiv med styrelse- och rådgivningsuppdrag.

Änglar från våra bolag