Bernd Kuntscher

Bernd är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har över 30 års erfarenhet av läkemedel och medicinteknik från företag som AstraZeneca, Q-MED, Navigare, Schwarz Pharma och Orphan Europe/Recordati Rare Diseases. Bernd har arbetat både nordiskt och internationellt i ledande befattningar inom såväl försäljning och marknadsföring som företagsledning. De senaste 15 åren inom området särläkemedel, framför allt för metabola och endokrinologiska sjukdomar. Under de här åren har Bernd förvärvat en stor erfarenhet av produktlanseringar, marknadsplanering, säljledning, market access och allmän företagsledning. Bernds största fokus är att hjälpa företag som är i ett tidigt skede, gärna inom diagnostik eller sällsynta sjukdomar.

Änglar från våra bolag