Tobias Sjöberg

Tobias Sjöberg har en bakgrund inom Executive Search och beteendevetenskap. Har lång internationell bakgrund inom försäljning och organisationsutveckling. Jobbar idag på LinkedIn i Dublin med ansvar för Norden som rådgivare inom etablering, HR-frågor och organisationsutveckling.

Änglar från våra bolag