Wing Cheng

Wing är disputerad i klinisk immunologi och har en Executive MBA. Han har mer än 20 års erfarenhet inom Life Science branschen med att utvärdera medicinska produkter för att maximera deras värde från proof-of concept till kommersialisering. Han har jobbat med hälsoekonomi, regulatory affairs, pris och subventionsstrategier och portfolio management.  Wing har bred erfarenhet på från såväl myndigheter såsom EMA, Läkemedelsverket och TLV, läkemedelsföretag och diagnostikföretag. Han har därför djup erfarenhet av förhandlingar mellan myndigheter och företag där han representerat båda sidor. Han har stor erfarenhet av start-up företag och var bland annat en av grundarna i Strike Pharma. För närvarande arbetar Wing som Director Business Science på Immuneed.

Änglar från våra bolag