Thomas Hansson

Ekonom, bördig i Skåne, som har tillbringat i stort sett hela mitt yrkesliv i tillverkande industri. Mer än tjugo år som CFO i stora och medelstora internationella koncerner med huvudkontor i Sverige. Jag har gedigen erfarenhet från ett antal olika branscher t.ex förpackningar, konsumentprodukter, byggnadsautomation, gruv- och anläggning. Växlar nu över till egen verksamhet med inriktning mot rådgivning och investeringar.

Änglar från våra bolag