Cilla Wernekinck

Klinisk verksam läkare sedan 1991 och specialist i Gynekologi och Förlossning. Kvinnohälsa, innovation, nytänkande och bra lösningar och företagande ligger mig varmt om hjärtat. Med insynen och erfarenheten från ”insidan” är det intressant, viktigt och berikande att delta i Life Science investeringar och delta i utveckling. Jag är egenföretagare och driver verksamheten OmniGyn.

Änglar från våra bolag