Torsten Lindström

Torsten Lindström har mer än 30 års strategisk, taktisk och operativ erfarenhet av det svenska sjukvårdssystemet, som beslutsfattare och påverkare. Han har under många år arbetat i olika styrelser, i såväl offentlig sektor, privata företag och ideella organisationer. I dag är han verksam som affärsängel samt som rådgivare till bolag som vill lyckas med sin affär i svensk sjukvård samt med eurpeisk och global positionering. Han har utöver uppdrag på lokal, regional, statlig och nationell nivå i Sverige också byggt upp läkemedelsföretags påverkansarbete i Sverige och Europa. Under 15 år har han väglett läkemedels- och medtechföretag, såväl globala som medelstora och mindre entreprenöriella, genom det svenska systemet till framgångsrik introduktion och plats på marknaden. Han har sin bas i Stockholm men arbetar i hela Sverige samt med europeiska och globala uppdrag. Utöver akademiska examina har han en Executive MBA.

Änglar från våra bolag