Eva Walde

Eva har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har över 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom läkemedel, medicinteknik, diagnostik och bioteknik, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning. Senast var Eva VP Global Marketing på Olink Proteomics AB. Tidigare har hon innehaft roller som VP Commercial Operations, International Region på Phadia/ThermoFisher Scientific samt Strategic Affairs Director på Johnson & Johnson Nordic AB, Medical Device och Strategic development chef på Pfizer AB. Eva är styrelsemedlem i Sedana Medical AB sedan 2018 samt i Senzime AB sedan 2020.

Änglar från våra bolag