Mårten Winge

De senaste 20 åren har Mårten haft olika ledande befattningar i bolag som Pyrosequencing, Olink, Proxeon, Genovis och mer nyligen Cartana och Evosep. Sedan mars 2021 är han VD på Strike pharma. Han har byggt upp internationella organisationer samt genomfört strategiska samarbeten, ett större antal exits och finansieringar både i privata och publika bolag inom genomics, proteomics, med tech och pharma. Mårten är molekylärbiolog och marknadsekonom.

Änglar från våra bolag