Per Setterberg

Per har mer än 20 års erfarenhet från Life Science med start i kommersiella roller på svenska marknaden. Sedan 2015 driver han egen konsultverksamhet och är aktiv i flera start-ups inom Life Science där han har styrelseuppdrag och även arbetar operativt. Arbetar som VD i Iscaffpharma som är ett företag med verksamhet inom onkologi.

Erfarenhet från partnerskap och avtal med med internationella kunder. Mentor i flertal bolag inom Connect Sverige.

Änglar från våra bolag