Patrik Åvestrand

Verksam i Life Science industrin inom affärsutveckling, marknad och försäljning sedan 2003. Stort engagemang och intresse för lösningar som underlättar tillgänglighet till rätt behandling och vård, och utgår från patientbehovet. Grundare och vd för ICT Health Support som såldes till Oriola koncernen 2017. Medgrundare till Eviexa AB, ett SaaS bolag som samlar in och sammanställer kund- och patientinsikter. Medgrundare av Svenska Patientpoolen AB, idag en del av Bonnierkoncernen. Rådgivare/styrelsemedlem i startups. Även verksam som Director Business Development i Oriola koncernen fram till december 2021. Idag arbetar Patrik från sitt eget bolag som rådgivare, investerare och konsult i ovan områden.

Änglar från våra bolag