Fredrik Andersson

Fredrik är utbildad statsvetare och nationalekonom med bakgrund inom media. Han är VD för Bonnier Healthcare Group, en gruppering informationsföretag inom hälsa och life science som sträcker sig över 9 länder i Europa. Han har över 10 års erfarenhet av executive management och styrelsearbete inom Bonniers Business to Business division, där han tidigare var aktiv som Chief Product Officer. Under sin tid hos Bonnier har han genomfört flera geografiska expansioner samt ett femtontal förvärv.
Fredrik är business curious med ett stort intresse för vad som får affärer att blomstra, ett intresse som stimulerats i lednings- och styrelsearbete i såväl SaaS- som annons- och transaktionsbaserade B2B-bolag i en mängd olika sektorer från edtech till vårdinformation och hälsodata.

Änglar från våra bolag