Ulla Bark

Jag är utbildad IVA och anestesi sjuksköterska, kliniskt verksam i drygt 20 år innan jag bytte bana till att arbeta som chef , både i ett privat vårdbolag och i kommunal Hälso- och sjukvård. När pandemin kom och behovet av kliniskt arbetande vårdpersonal var stort, så blev det naturligt att bidra. Detta ledde till att jag nu sedan snart ett år (efter 17 år) åter tagit steget till att heltid arbeta kliniskt som IVA sjuksköterska.

Änglar från våra bolag