Magnus Lundqvist

Magnus Lundqvist, legitimerad sjuksköterska och grundare av Sjuksyrra AB, har genom sin yrkeserfarenhet fått insikt i hälso- och sjukvårdens komplexitet. Sjuksyrra AB erbjuder flexibel och kompetent bemanning, vilket återspeglar Magnus’ engagemang för att förbättra vården.Med sina rötter i Östergötland representerar Magnus den östgötska drivkraften och visar en envishet och beslutsamhet som har bidragit till hans framgång. Som investerare kommer Magnus att sträva efter att identifiera och stödja projekt och företag inom hälsa och vård som har potential att göra positiva förändringar. Magnus är både vårdexpert, entreprenör och även en samarbetspartner med ett etablerat nätverk inom hälsosektorn.

Änglar från våra bolag