Ola Gudmundsen

Ola Gudmundsen er doktorert fysiolog fra Universitetet i Oslo. Han var gründer, eier og tidligere CEO i CRO’et Link Medical AS som han utviklet fra starten frem til han solgte selskapet i 2023. Han har gjennom dette fått erfaringer fra kliniske prøvninger, regulatoriske strategier og forretningsutvikling både med legemidler og med medisinsk utstyr. Hans brede bakgrunn som en suksessfull leder og entreprenør gjør at han nå er i posisjon til å hjelpe andre innenfor life science området gjennom sitt arbeid som styremedlem, investor og rådgiver.

Änglar från våra bolag