Bo Lidman

Jag har en ekonomutbildning från Uppsala Universitet och har varit verksam inom Life Science industrin över 30 år. Jag har mestadels jobbat inom marknad, försäljning och affärsutveckling både inom Big Pharma och ledande ställning i e-Hälsobolag. Entreprenörsviljan har gjort att jag varit delaktig som VD i olika start-up bolag inom Biotech och e-Hälsa samt startat bolag inom Healthtech med inriktning RWD/RWE (RealWorld Data/Real World Evidence) kopplat till fr.a. kliniska prövningar. Detta har också medfört att jag varit involverad i både uppköp och exitprocesser.

Änglar från våra bolag