Arnold Andersson

Arnold har över 35 års erfarenhet från IT/ICT inklusive systemutveckling, integration, SaaS, moln, cybersecurity och AI. Han har starta företag och lett utveckling av  plattformar med agile metodik och outsourcade utvecklingsteam. Arnold har en doktorsexamen i biokemi från Uppsala Universitet och en Exec MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har två huvudsakliga passioner, informations teknologi och molekylär biologi, speciellt när cybersecurity, AI och Blockchain kombineras med genetik and syntetisk biologi.

Änglar från våra bolag