Caroline Danielsson

Caroline är utbildad civilingenjör från Linköpings tekniska högskola.  Hon har 15 års erfarenhet av att driva läkemedelsföretag från utvecklingsskede till att arbeta med marknad och uppskalning. Hon har under sin resa arbetat aktivt med produktutveckling, registrering av läkemedel hos myndigheter,  utformning och effektivisering av kvalitetssystem, lansering av läkemedel, marknadsföring, försäljning, internationalisering, market access, kliniska prövningar, patentfrågor, ledarskap och styrelsearbete.  Hon drivs av att hjälpa entreprenöriella bolag som har potential att göra vård och värld bättre.

Änglar från våra bolag