Mats Franzén

Mats Franzén har en bakgrund som revisor och finanschef i både onoterade entreprenörs- och private equity ägda företag och i noterat storbolag, det senare främst verksamt inom digital diagnostik. Mats har en MSc i Business Administration från Linköpings Universitet, en MSc i Health Economics från London School of Economics and Political Science och en MA från University of Chicago i Public Policy Studies inriktad mot Healthcare. Mats delar sin tid som Senior Advisor och som industridoktorand vid sitt Alma Mater, Linköpings Universitet, vid Tekniska Högskolans avdelning för Industriell Ekonomi med huvudfokus på skalbar ’Customer Success Management’.

Änglar från våra bolag