Hans J Johansson

Hans J Johansson arbetar som Global Applications Director på Purolite Life Sciences, Llantrisant, Wales. Han har tillbringat mer än 30 år inom life science-branschen. Merparten av tiden inom forskning och utveckling vid Pharmacia/Amersham/GE Healthcare med ett särskilt fokus på rening och produktion av biologiska läkemedel. Han publicerar regelbundet och är innehavare av mer än tio patent inom området kromatografigeler och storskalig proteinrening.

Änglar från våra bolag