Emmelie Persson

Emmelie Persson är utbildad molekylärbiolog och har en Medicine doktorsgrad från Karolinska Institutet. Efter mer än 10 års forskning inom immunologi lämnade hon akademin för industrin. Idag har hon mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon har haft ledande befattningar inom medical affairs och market access på nationell, nordisk och global nivå. Erfarenheten innefattar både marknadsbolag och klinisk produktutveckling på huvudkontor. Idag leder hon ett globalt team med en produkt både i internationell lansering samt under klinisk utveckling.

Änglar från våra bolag