Sara Mangsbo

Docent och lektor inom antikroppsläkemedel vid Uppsala Universitet. Entreprenör, grundare av flera bolag bland annat Immuneed AB och Strike pharma AB. Erfarenhet av operationellt aktivt arbete på C-level nivå i bolag och även erfarenhet av sen lanseringsfas av läkemedel genom en produktchefs roll inom immunonkologi vid AstraZeneca AB. Har utnämnds till Året entreprenör av Veckans Affärer och fått Uppsala Universitets innovationspris Hjärnäpplet samt Biotech Builder Award.

Änglar från våra bolag